Onze bewezen Duurzame Innovatie Aanpak

Hunesus heeft een eigen methode ontwikkeld die een organisatie helpt bij het duurzaam en circulair ondernemen. Waar sta je als organisatie en waar wil je naartoe, wat zijn verbeter-/ontwikkelpunten en hoe ga ik hiermee aan de slag. De Duurzame Innovatie Aanpak (DIA) van Hunesus geeft hierop antwoorden. De DIA-Methode is gebaseerd op een maturity-model, waarin een zestal organisatiedomeinen wordt gespiegeld aan een vijftal ontwikkelingsfasen.


Domeinen
De uitdaging voor een bedrijf om duurzaam te innoveren is het maximaliseren van waarde op alledrie de volgende gebieden:
Economy = economie;
Ecology = ecologie;
Equity = rechtvaardigheid.

Om dit te bereiken moet je aan een aantal voorwaarden voldoen; de zogenaamde ‘enablers’. Duurzame innovatie begint met een aantal ‘zachte’ enablers; Leiderschap & Cultuur, Strategie & Beleid en Kennis. Als aan deze basisvoorwaarden is voldaan kan duurzaam worden geïnnoveerd in Middelen, Processen en Producten.  Alleen als deze ‘harde’ enablers op een juiste manier worden ingevuld kan maximale waarde op alledrie de E’s worden gerealiseerd.

De DIA-methode hanteert de volgende domeinen: Leiderschap & Cultuur, Strategie & Beleid, Kennis, Middelen, Processen en Producten. De samenhang tussen deze domeinen is van belang voor de duurzaamheidprestatie en het innovatievermogen van een organisatie.

Ontwikkelingsfasen
Naast de domeinen wordt onderscheid wordt gemaakt in een aantal ontwikkelingsfasen voor duurzame innovatie waarin een bedrijf verkeert. Deze vijf ontwikkelingsfasen zijn:

  1. Output-georiënteerd;
  2. Proces- georiënteerd;
  3. Bedrijf-georiënteerd;
  4. Keten-georiënteerd;
  5. Systeem-georiënteerd. 

DIA-model
Het DIA-model is een combinatie van de domeinen en de ontwikkelingsfasen. Elk domein is uitgewerkt in een aantal duurzame innovatiecriteria. Per criterium zijn 5 ontwikkelingsfasen geformuleerd. Het DIA-model geeft deze ontwikkelingfasen per domein en de onderliggende criteria in een matrix weer.

DIA-vragenlijst en -score
Vanuit het DIA-model is een DIA-vragenlijst ontwikkeld. Deze kan worden gebruikt bij het vaststellen van de actuele duurzaamheidsprestatie van de organisatie als totaal en van de individuele domeinen. De duurzaamheidsprestatie kan worden vertaald naar een DIA-score.

DIA-proces
De DIA-methode omvat een aantal fasen om te komen tot het uiteindelijk resultaat: een duurzame innovatie agenda voor de komende jaren. Een groot aantal bedrijven en instellingen hebben het DIA-proces met succes doorlopen en zijn inmiddels concreet aan de slag met het uitvoeren van hun eigen duurzame innovatie agenda. Klik hier voor referenties en resultaten.

Duurzame Innovatie Advies
U wilt snel inzicht in de mogelijkheden van duurzame innovatie. Dat kan met ons Duurzame Innovatie Advies. Op basis van de DIA-methode heeft Hunesus een kant en klaar adviesproduct ontwikkeld. Download hier de factsheet.

 

Downloads

Twitter

RT @MooizoFryslan: #mooizofryslan werksessie 'biomassa als verdienmodel is begonnen met een groep enthousiaste ondernemers https://t.co/tij…

Binnenkort

Sorry, op dit moment geen events!

Hou deze website in de gaten...

Hunesus Projectmanagement - maak van uw project een duurzaam succes

Hunesus Projectmanagement - maak van uw project een duurzaam succes

Hunesus Advies - concreet aan de slag met onze bewezen aanpak

Hunesus Advies - concreet aan de slag met onze bewezen aanpak

Hunesus Trainingen - duurzame innovatie in de praktijk

Hunesus Trainingen - duurzame innovatie in de praktijk