Duurzame innovatie

Duurzame innovatie heeft 2 betekenissen: aan de ene kant het produceren van duurzame producten, diensten of productieprocessen. Maar het heeft ook betrekking op de organisatie zelf. Voor duurzame innovaties zijn nieuwe ideeën, technieken en kennis nodig. Hunesus hanteert bewezen internationale methoden en systemen voor duurzame innovatie zoals: Biomimicri, Cradle to Cradle®, The Natural Step, Natural Capitalism, LCA/LCC, EMAS en SMaRT.

Biomimicry
Biomimicry is een "nieuwe" wetenschap die leert van en inspiratie haalt uit de dagelijkse oplossingen die moeder natuur heeft bedacht voor complexe problemen. Een voorbeeld is natuurlijke koeling van een gebouw waarbij ontwerpers zich hebben laten inspireren door een termietenheuvel. Biomimicry kan nuttig zijn voor de industriële wereld bij het zoeken naar duurzame vernieuwingen die geïnspireerd zijn op de natuur. Het is een bron van creativiteit voor een industrie die echt duurzaam wil zijn. "Trek lessen uit de natuur !", hield Leonardo da Vinci zijn leerlingen al voor.

Cradle to Cradle®
Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) is een ontwerpconcept van architect William McDonough en chemicus Michael Braungart op basis van eco-effectiviteit. Het principe voor hun ontwerpen ontlenen McDonough en Braungart aan de werking van ecosystemen, waarin het ene organisme een functie heeft voor andere organismen. Hierbij staan kenmerken als samenwerking (symbiose), het dienen als voedsel en onderlinge verrijking centraal. De centrale gedachte van de Cradle to Cradle (C2C) filosofie is dat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, zonder kwaliteitsverlies hergebruikt kunnen worden in een ander productin een oneindige kringloop ('afval is voedsel'). Deze benadering gaat uit van het totaal elimineren van afval: waarom afval produceren als we ook producten zo kunnen ontwerpen dat ze na afdanking dienen als uitgangsmateriaal voor nieuwe producten of simpelweg als voedsel voor de aarde? C2C is een nieuwe manier van kijken naar productontwikkeling en het ontwikkelen van productieprocessen en gebouwen. In de praktijk is gebleken dat dit niet alleen winst voor het milieu oplevert, maar ook economische kansen biedt voor het bedrijfsleven. 

The Natural Step
The Natural Step International (TNS) is een internationale non-profit organisatie die in 1989 in Zweden door Dr. Karl-Henrik Robèrt is opgericht. TNS International gebruikt een wetenschappelijk onderbouwde systeembenadering om organisaties, individuen en gemeenten te helpen betekenisvolle stappen te zetten richting duurzaamheid. TNS fungeert als een katalysator voor het op gang brengen van verandering op systeemniveau, door het makkelijker toegankelijk maken van fundamentele principes voor duurzaamheid, zodat effectieve duurzaamheidsinitiatieven beter kunnen worden geïmplementeerd.

LCA/LCC
Life Cycle Assessment (LCA) is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu. Daarbij wordt gebruik gemaakt van speciale rekenmodellen. In LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse. In een Life Cycle Costing (LCC)-analyse worden niet alleen de kosten van de investering meegenomen, maar tevens de kosten van instandhouding en soms ook voor onderhoud, vervanging en sloop. Uit voorbeelden van duurzame oplossingen blijkt dat de LCC-kosten vaak aanzienlijk lager zijn dan van minder duurzame oplossingen.

SMaRT
SMaRT (Sustainable Materials Rating Technology) is een standaard voor duurzame producten die is gebaseerd op een diversiteit van bestaande methoden en systemen. De standaard bestaat uit 24 hoofdcriteria die zijn vastgelegd in een scorekaart waarmee het niveau van duurzaamheid per onderdeel kan worden gekwantiificeerd. SMaRT omvat alle details van een volledige Life Cycle Assessment, het voldoet aan ISO standaarden en het kan wereldwijd door derden worden geauditeerd.

EMAS
Het EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) is een management tool voor bedrijven en andere organisaties om hun milieuprestaties te evalueren, te rapporteren en te verbeteren. Het Europese EMAS-systeem is toegankelijk voor elke organisatie uit de openbare of privésector die zich ertoe verbindt haar milieuprestaties te verbeteren. Het is toegankelijk voor de lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein).

Twitter

RT @MooizoFryslan: #mooizofryslan werksessie 'biomassa als verdienmodel is begonnen met een groep enthousiaste ondernemers https://t.co/tij…

Binnenkort

Sorry, op dit moment geen events!

Hou deze website in de gaten...

Hunesus Projectmanagement - maak van uw project een duurzaam succes

Hunesus Projectmanagement - maak van uw project een duurzaam succes

Hunesus Advies - concreet aan de slag met onze bewezen aanpak

Hunesus Advies - concreet aan de slag met onze bewezen aanpak

Hunesus Trainingen - duurzame innovatie in de praktijk

Hunesus Trainingen - duurzame innovatie in de praktijk